Verbroedering – Twinning

Stonehaven – Midsommer Beer Happening

Zwevegem – Internationaal Streekbierenfestival

Niets brengt mensen dichter bij elkaar als bier, evenementen en goede tijden – zelfs over internationale grenzen heen.
Daarom hebben de Schotse Midsummer Beer Happening in Stonehaven en het Belgische Internationaal Streekbierenfestival Zwevegem in Vlaanderen elkaar de hand gereikt om deze geliefde en immens populaire evenementen samen te brengen.
We delen een passie voor bieren en een toewijding om de mensen van onze regio – en daarbuiten – samen te brengen. Aan de basis van dit alles ligt de drive om goede doelen te helpen die het leven verbeteren in de plaatsen waar we wonen.
Het is ongelofelijk dat beide festivals, elk volledig gerund door een groep enthousiaste vrijwilligers en elk jaar duizenden mensen aantrekkend, niettegenstaande we gescheiden van elkaar zijn opgegroeid, maar met zulke gemeenschappelijke waarden en overtuigingen.
Dit is het moment om die kwaliteiten samen te brengen, zodat we van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen ondersteunen, kunnen voortbouwen op onze gedeelde passie en kunnen laten zien wat we doen en waarom we het doen, in binnen- en buitenland.
Deze geweldige verbroedering gaat in juni van start wanneer organisatoren uit Zwevegem Stonehaven bezoeken om te genieten van de Midsummer Beer Happening – en Team Happening zal een wederzijds bezoek brengen om te genieten van het streekbieren festival in Vlaanderen in augustus.
In de komende jaren zullen we die banden zien groeien en versterken samen met een gevoel van gedeelde gemeenschap en vriendschap, waardoor beide evenementen echt internationale aangelegenheden worden.
Slainte/Gezondheid – Perstekst

Nothing brings people together like beer, community and good times – even transcending international borders.
Which is why Scotland’s Midsummer Beer Happening in Stonehaven and Belgium’s Internationaal Streekbierenfestival Zwevegem in Flanders have stretched out a welcoming hand to each other to twin these much-loved and hugely popular events.
We share a passion for the finest beer and a commitment to bringing the people of our communities – and further afield – together. Underlying all of this is the drive to help charities and good causes that make lives better in the places where we live.
It almost uncanny that both festivals, each run entirely by a band of enthusiastic volunteers and attracting people in their thousands every year, have grown up separate from each other but with such common values and beliefs.
Now is the time to bring those qualities together so we can learn from each other, support each other, build on our shared passion and spread the word about what we do and why we do it, at home and abroad.
This terrific twinning gets off to a roaring start this June when organisers from Zwevegem will visit Stonehaven to enjoy the Midsummer Beer Happening – and Team Happening will make a reciprocal visit to enjoy the street festival in Flanders this August.
In years to come we will see those bonds grow and strengthen along with a sense of shared community and friendship, making both events truly international affairs.
Slainte/Sante

Ook dit jaar overhandigden we weer een cheque van € 1500,00 aan VZW De Engelenhoeve, het project van Greetje en Denis, gehuisvest op hun hoeve in de Candeléstraat te Rollegem.

Hun boerderij is een mini-‘pretpark’ voor kinderen en volwassenen met beperkingen. De Engelenhoeve 2.0 (Wouters Huis) bereikt kinderen met ADHD of autisme, met een fysieke beperking, kansarme of autochtone kinderen. Meer info vind je op http://www.engelenhoeve.be

De cheque, mogelijk gemaakt dankzij de vele bezoekers van het afgelopen streekbierenfestival, werd overhandigd tijdens hun take away beenhespenfestijn afgelopen weekend.
Flanders Events VZW (http://www.flanderseventsvzw.be) is blij dit project, sinds vele jaren, te mogen en kunnen blijven steunen.

Festival 2022 in vogelvlucht

Music Maëstro !

Wie is Flanders Events ?

Al sinds 2001 tovert Flanders Events vzw op 14 en 15 augustus het Zwevegemse Toyeplein om in een reusachtig terras.

 

Het Internationaal Streekbierenfestival in Zwevegem trekt elk jaar ruim 12.000 bezoekers die komen genieten van meer dan 120 streekbieren. Een 35-tal brouwerijen uit het binnen- en buitenland stellen op het Internationaal Streekbierenfestival het beste uit hun gamma voor. 14 en 15 augustus zijn in de agenda van duizenden bierliefhebbers dan ook terecht voorbehouden voor het festival in Zwevegem. Uit de voorbije edities leerden we dat zelfs het weer daar niets aan kan veranderen. !

 

Met zijn vele duizenden bezoekers is het Internationaal Streekbierenfestival ongetwijfeld één van de grootste bierfestivals van Europa.
Door ook grote aandacht te besteden aan kinderen en niet bierdrinkers richt Flanders Events vzw zich met het festival in de eerste plaats tot gezinnen.

 

 

Internationaal Streekbierenfestival

Streekbieren, een grote selectie streekbieren wordt u aangeboden … in hun origineel glas … het origineel volume … En dat voor een democratische prijs !
Food corner, een uitgebreide keuze uit verschillende mogelijkheden om de innerlijke mens te versterken … Dit jaar gecentraliseerd in de food corner !
Animatie, muziek voor jong en oud ! Een kinderspeeldorp met monitors en kermisattracties.

Pin It on Pinterest

Share This