Verbroedering – Twinning

Stonehaven – Midsommer Beer Happening

Zwevegem – Internationaal Streekbierenfestival

Niets brengt mensen dichter bij elkaar als bier, evenementen en goede tijden – zelfs over internationale grenzen heen.
Daarom hebben de Schotse Midsummer Beer Happening in Stonehaven en het Belgische Internationaal Streekbierenfestival Zwevegem in Vlaanderen elkaar de hand gereikt om deze geliefde en immens populaire evenementen samen te brengen.
We delen een passie voor bieren en een toewijding om de mensen van onze regio – en daarbuiten – samen te brengen. Aan de basis van dit alles ligt de drive om goede doelen te helpen die het leven verbeteren in de plaatsen waar we wonen.
Het is ongelofelijk dat beide festivals, elk volledig gerund door een groep enthousiaste vrijwilligers en elk jaar duizenden mensen aantrekkend, niettegenstaande we gescheiden van elkaar zijn opgegroeid, maar met zulke gemeenschappelijke waarden en overtuigingen.
Dit is het moment om die kwaliteiten samen te brengen, zodat we van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen ondersteunen, kunnen voortbouwen op onze gedeelde passie en kunnen laten zien wat we doen en waarom we het doen, in binnen- en buitenland.
Deze geweldige verbroedering gaat in juni van start wanneer organisatoren uit Zwevegem Stonehaven bezoeken om te genieten van de Midsummer Beer Happening – en Team Happening zal een wederzijds bezoek brengen om te genieten van het streekbieren festival in Vlaanderen in augustus.
In de komende jaren zullen we die banden zien groeien en versterken samen met een gevoel van gedeelde gemeenschap en vriendschap, waardoor beide evenementen echt internationale aangelegenheden worden.
Slainte/Gezondheid – Perstekst

Nothing brings people together like beer, community and good times – even transcending international borders.
Which is why Scotland’s Midsummer Beer Happening in Stonehaven and Belgium’s Internationaal Streekbierenfestival Zwevegem in Flanders have stretched out a welcoming hand to each other to twin these much-loved and hugely popular events.
We share a passion for the finest beer and a commitment to bringing the people of our communities – and further afield – together. Underlying all of this is the drive to help charities and good causes that make lives better in the places where we live.
It almost uncanny that both festivals, each run entirely by a band of enthusiastic volunteers and attracting people in their thousands every year, have grown up separate from each other but with such common values and beliefs.
Now is the time to bring those qualities together so we can learn from each other, support each other, build on our shared passion and spread the word about what we do and why we do it, at home and abroad.
This terrific twinning gets off to a roaring start this June when organisers from Zwevegem will visit Stonehaven to enjoy the Midsummer Beer Happening – and Team Happening will make a reciprocal visit to enjoy the street festival in Flanders this August.
In years to come we will see those bonds grow and strengthen along with a sense of shared community and friendship, making both events truly international affairs.
Slainte/Sante

Pin It on Pinterest

Share This